Selecteer een pagina

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 03/08/2020 en is van toepassing op ingezetenen van de Europese Economische Ruimte.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://ouderenmondzorgcursus.nl over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

1.1 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:

Contact - door middel van telefoon, post, e-mail en/of webformulieren

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, Adres en Plaats
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Verkregen toestemming

Bewaartermijn

We bewaren deze data enkel totdat de dienstverlening is beëindigd.

1.2 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:

Een account registreren

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, Adres en Plaats
 • E-mail adres
 • Gebruikersnaam, wachtwoorden en andere accountspecifieke gegevens

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Verkregen toestemming

Bewaartermijn

We bewaren deze data enkel totdat de dienstverlening is beëindigd.

2. Delen met andere partijen

We delen of geven deze gegevens alleen aan verwerkers voor de volgende doeleinden:

Verwerkers

Naam: Werkgever van de cursist
Land: Nederland
Doel: Als u toegang via de website heeft gekregen via uw werkgever, dan delen we uw behaalde certificaten met uw werkgever zodat deze weet welke cursussen u heeft gehaald.

3. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Raadpleeg onze Cookieverklaring voor meer informatie over cookies. 

4. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

De beveiligingsmaatregelen die we gebruiken bestaan uit:

 • Gebruikersnaam en wachtwoord
 • TLS / SSL
 • Beveiligingssoftware

5. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

7. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

8. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming is geregistreerd bij de gegevensbeschermingsautoriteit in een EU-lidstaat. Als je vragen of verzoeken hebt met betrekking tot deze privacyverklaring of voor de functionaris voor gegevensbescherming, kunt je contact opnemen met Femke Boerma via registratie@ouderenmondzorgpraktijk.nl of telefonisch op 085-1308567.

10. Contactinformatie

OuderenmondzorgPraktijk B.V.
Binderij 7Gbis, 1185ZH Amstelveen
Nederland
Website: https://ouderenmondzorgcursus.nl
E-mail: registratie@ouderenmondzorgpraktijk.nl
Telefoonnummer: 085-1308567

Bijlage

LifterLMS

Wij verzamelen informatie over je tijdens het registratie-, inschrijvings- en afrekenproces op onze site.

Wat we verzamelen en bewaren

Wanneer je een account bij ons registreert, vragen we je om informatie zoals je naam, facturatieadres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcard/betalingsgegevens en optionele accountinformatie zoals gebruikersnaam en wachtwoord. We zullen deze informatie gebruiken voor doeleinden zoals:
 • Er wordt informatie over je account, bestellingen, cursussen en lidmaatschappen verzonden
 • Er wordt met je gecommuniceerd over cursussen en lidmaatschappen waarin je bent ingeschreven
 • Reageren op je verzoeken, inclusief terugbetalingen en klachten
 • Betalingen verwerken en fraude voorkomen
 • Maak je account aan voor onze site
 • Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
 • Het aanbod van onze site verbeteren
 • Sturen je marketingberichten, als je ervoor kiest ze te ontvangen
Wanneer u een account aanmaakt, slaan wij uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer op, die worden gebruikt voor de registratie en het afrekenen van toekomstige aankopen en inschrijvingen. We slaan informatie over u op zolang we de informatie nodig hebben voor de doeleinden waarvoor we deze verzamelen en gebruiken, en we zijn niet wettelijk verplicht deze informatie te bewaren. Zo slaan wij bijvoorbeeld bestelgegevens voor 10 jaar op voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden. Dit omvat uw naam, e-mailadres en facturatieadres. We zullen ook commentaar of recensies opslaan, als u ervoor kiest om ze te plaatsen.

Wie in ons team heeft toegang

Leden van ons team hebben toegang tot de informatie die u ons verstrekt. Bijvoorbeeld, zowel beheerders als sitebeheerders hebben toegang tot:
 • Bestelinformatie zoals wat er is gekocht, wanneer het is gekocht en waar naartoe het moet worden verzonden, en
 • Klantgegevens zoals uw naam, e-mailadres en facturatiegegevens.
Beheerders, sitebeheerders en cursus- en ledeninstructeurs hebben toegang tot uw cursusvoortgang en activiteiten, inclusief:
 • Inschrijvingsdata voor hun cursussen en lidmaatschappen
 • Cursusvoortgang en statusinformatie omtrent hun cursussen
 • Quiz en opdrachten antwoorden en cijfers omtrent hun cursussen
 • Opmerkingen en beoordelingen gemaakt over hun lidmaatschappen en cursussen
Onze teamleden hebben toegang tot deze informatie om te helpen bij het uitvoeren van bestellingen, het verwerken van terugbetalingen en ter ondersteuning.

Wat we met anderen delen

Als u toegang via de website heeft gekregen via uw werkgever, dan delen we uw behaalde certificaten met uw werkgever zodat deze weet welke cursussen u heeft gehaald.